v
  • Prehrana u body buildingu

    Prehrana u body buildingu

    Prehrana je jedan od tri glavna faktora o kojima ovisi napredak u sportu, drugo dvoje su trening i odmor. Potrebe za proteinima, ugljikohidratima i mastima uvelike variraju od sporta do sporta ovisno o tome da li je sport aerobnog ili anaerobnog karaktera, tj. je li više kondicijski sport ili sport snage. Ako ga uspoređujemo s ostalim